PEMBERITAHUAN
1. Guru Bertugas Mingguan 28 - 30 OGOS dan 1 SEPTEMBER 2016 ialah
a. Pn. Suriawati
b. Pn. Khairun Iznina
c. Pn. Balkis Mohamed


2. 31 Ogos Cuti Kemerdekaan


3.


4.


HARAP MAKLUM

MISI & VISI

MISI

Memastikan Sekolah Ini Ceria
Murid-Muridnya Berjaya Dan Warga Kerjanya Bahagia
Bagi Memenuhi Aspirasi Masyarkat Dan Negara

VISI

Mencapai Taraf Sekolah Gemilang Dan Melahirkan Murid Yang Cemerlang


PIAGAM PELANGGAN


1. Murid menerima pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan terkini sebagai memenuhi matlamat budaya ilmu.
2. Memastikan murid-murid menerima didikan mengikut keupayaan mereka dengan penuh kasih sayang.
3. Memastikan semua murid berpeluang mengembangkan kebolehan dan potensi dalam semua bidang tanpa pilih kasih.
4. Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid-murid diawasi sebaik-baiknya.
5. Menjadikan kawasan sekolah dan bilik darjah tempat yang paling seronok dan boleh merangsang minat belajar dalam diri murid-murid.
6. Menyediakan perkhidmatan dan layanan mesra, ikhlas, cepat, lengkap dan penuh dedikasi.
7. Sentiasa bersedia menerima dan melayani teguran, cadangan yang membina daripada semua pihak untuk kesejahteraan murid dan kecemerlangan akademik.
DASAR KESELAMATAN


Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

PENAFIAN

Terma dan syarat penggunaan Portal SK Perempuan Bandar Kluang ini adalah seperti berikut:

1. Syarat-Syarat Akses

SK Perempuan Bandar Kluang berusaha sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui penyaluran maklumat laman web ini dengan tepat dan terkini. Walaubagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan SKPB Kluang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. SKPB Kluang berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Dengan mengakses bahan-bahan yang disediakan oleh SKPB Kluang di dalam laman web ini, anda mengakui dan menerima kenyataan di bawah dan bersetuju untuk mematuhi syarat yang dinyatakan di bawah. Baik maklumat mahupun sebarang pendapat yang terkandung di dalam laman web ini, ia tidak menyumbang kepada satu permintaan . Maklumat dan bahan-bahan termasuk syarat-syarat yang terkandung di dalam laman web ini boleh diubahsuai, dipadamkan atau diganti dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa di atas budi bicara pentadbir Portal SKPB Kluang.
Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan SKPB Kluang tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan.

Portal ini hanya membenarkan warga SKPB Kluang sahaja menyertai forum atau memberi komen untuk mengawal sebarang maklumat yang bercanggah dengan etika internet dan mengelakkan sebarang tohmahan, fitnah serta serangan bercorak peribadi.

Kami tidak memberi jaminan bahawa laman web ini boleh sentiasa diakses tanpa sebarang gangguan, selamat, bebas daripada virus komputer atau lain-lain pencerobohan kod yang boleh memusnahkan. SKPB Kluang tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti, perbelanjaan, tuntutan atau permintaan yang menyebabkan sebarang kelewatan, ketidaktepatan atau kesilapan di dalam maklumat atau di dalam penyiarannya.


2. Ketepatan Laman Web Ini

Laman Web ini ini boleh mengandungi ketidaktepatan yang tidak disengajakan atau kesilapan taip. Ia akan diperbetulkan atas budi bicara pentadbir pengendali (moderators),unit terlibat atau pegawai yang memasukan artikel sekiranya ada. Maklumat di laman web ini sentiasa dikemaskini, tetapi ketidaktepatan mungkin masih ada atau ia berlaku semasa proses mengemaskini dilakukan. SKPB Kluang tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut.
DASAR PRIVASI

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklumbalas dari agensi-agensi lain.

Maklumat yang dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada Laman Web yang lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemaskini di halaman ini. Dengan melayari halaman ini dengan kerap, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan laman ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
SK PEREMPUAN BANDAR KLUANG

JALAN ESA, 86000

KLUANG, JOHOR DARUL TAQZIM
TEL: 07-7712552 FAX: 07-7712552


Blog ini adalah Hak Milik Terpelihara

SK PEREMPUAN BANDAR KLUANG. Segala penggunaan dan sumber telah

diubah suai mengikut kesesuaian pihak sekolah. Muat turun segala bahan

adalah tertakluk kepada risiko pengguna sendiri. Pihak sekolah tidak akan

bertanggung jawab ke atas kerosakan alatan pengguna web site ini...

~WEBMASTER~

  © Blogger template Simple n' Sweet To SK (P) BANDAR KLUANG 2010

Back to TOP